【E神倒奶】陳靜三點式騷腹肌 自認食太飽:如果唔係仲勁

陳靜近年積極做運動,早已練成腹肌及馬甲線,這天她出海遊船河,穿著白色三點式,倒奶大騷34E事業線。她拍片擺出多個甫士影靚相,又跪在船上的椅子,又咬唇,又扭動蛇腰,相當誘惑。廖子妤留言大讚陳靜的腹肌,不過陳靜卻指自己食得太飽,如果唔係仲勁!

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Ching Chan(@dadachan)分享的貼文

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *